Dla Biur Rachunkowych

Wśród podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku usług bardzo ważną grupę stanowią biura rachunkowe i doradcy podatkowi. To blisko kilkanaście tysięcy firm tworzących rynek usług księgowych. Specyfika działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie księgowości, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego, zachęca do wykorzystania w codziennej pracy profesjonalnych systemów informatycznych takich jak program CDN OPT!MA, z dedykowanym dla tego rynku rozwiązaniem CDN Biuro Rachunkowe.

CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe to kompletne i profesjonalne rozwiązanie dla biur rachunkowych i doradców podatkowych. Pozwala na prowadzenie dowolnej formy rozliczeń księgowych i podatkowych dla klientów. Organizuje pracę biura poprzez stworzenie wygodnego obiegu dokumentów oraz instrumentów kontroli działań. Pozwala również na skuteczne zarządzanie biurem dostarczając informacji o stanie finansów firmy oraz należnościach i zobowiązaniach klientów.

  • Funkcjonalność CDN OPT!MA pozwala prowadzić rozliczenia klientów zarówno w formie uproszczonej: ryczałt lub Księga Podatkowa jak również w formie pełnych Ksiąg Rachunkowych. Moduł Płac i Kadr umożliwia prowadzenie dla klienta kompletnej polityki kadrowej pracowników oraz naliczanie wynagrodzeń w sposób dowolnie określony przez klienta.
  • Program pozwala dodatkowo na automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów oraz gwarantuje zasadę wprowadzania ich tylko jeden raz.

Analizy, zestawienia oraz raporty dostępne w CDN OPT!MA dostarczają precyzyjnych i aktualnych informacji o sytuacji finansowej obsługiwanych firm.

CDN Biuro Rachunkowe nie tylko wprowadza skuteczną organizację pracy i zapewnia efektywną kontrolę jej wykonania ale daje możliwość wykonania wielu przekrojowych raportów. Użytkownik może dodatkowo w wprowadzić do systemu bardzo swobodny opis swoich klientów. Opis ten może być wykorzystany do ich analizowania i grupowania.