Usługi

Trafny wybór systemu informatycznego to dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia procesu wdrożenia. Jego sukces zależy w dużej mierze od profesjonalizmu i doświadczenia firmy odpowiedzialnej za wdrożenie. Naszą ofertę w zakresie rozwiązań ERP dopełnia szeroki zakres usług, które umożliwiają odegranie w procesie implementacji roli fachowego doradcy i partnera.

Dzięki wieloletniej i aktywnej obecności firmy SYSTEMY ERP na polskim rynku informatycznym oraz różnorodności branż, z jakimi mieliśmy do czynienia, możemy zaoferować naszym Klientom rozległą wiedzę na temat procesów biznesowych.

Stosowana przez nas metodyka wdrożenia uwzględnia kilka sprawdzonych wariantów, które są dobierane adekwatnie do potrzeb konkretnej firmy. Jeden z nich to metoda oparta na szkoleniu wiodących użytkowników i administratorów, którzy następnie aktywnie włączają się w proces wdrożenia i przejmują określone elementy przygotowania i eksploatacji systemu. Dzięki temu użytkownicy systemu są od początku mocno zaangażowani w proces jego wdrażania, co owocuje silną identyfikacją z wdrażanym systemem, a równocześnie pozwala na właściwe wykorzystanie dogłębnej wiedzy pracowników na temat specyfiki działania własnego przedsiębiorstwa.

Usługi świadczone w ramach projektu:

  • analiza potrzeb (stworzenie definicji projektu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego przez firmę biznesu);
  • dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb (konfiguracja, modyfikacje, tworzenie nowej funkcjonalności);
  • przenoszenie danych z dotychczasowych systemów;
  • szkolenia dla użytkowników i administratorów;
  • opieka nad systemem.