Funkcje dodatkowe

W sytuacji, gdy komputery, na których pracuje program nie są połączone siecią istnieje możliwość zastosowania w programie CDN OPT!MA mechanizmu tzw. pracy rozproszonej. Połączone w ten sposób mogą zostać komputery, w których aktywne są moduły operacyjne (handlowe): FA lub FA i MAG oraz moduły księgowe: KP, KH lub moduł kadrowo- płacowy PL. Przenosić można określone dane słownikowe oraz określone rodzaje dokumentów. Dane eksportowane/ importowane są w postaci plików o określonym formacie (XML). Poniższa tabela prezentuje jakie dane i w jaki sposób mogą być przenoszone pomiędzy działem sprzedaży a działem księgowości. Tylko dane słownikowe oraz płatności mogą "wędrować" pomiędzy działami w obu kierunkach. Pozostałe dane mogą być przesyłane tylko z bazy handlowej do księgowości.

Blokady dostępu

Program posiada system identyfikacji użytkowników połączony z systemem blokad dostępu zarówno do poszczególnych funkcji programu jak i do poszczególnych baz danych. Oznacza to, że w przypadku firm, w których program użytkuje kilka osób poszczególnym użytkownikom, w zależności od ich kompetencji, można zabronić wykonywania określonych operacji, a także całkowicie zabronić dostępu do wybranych baz danych.

Import danych

Dodatkową opcją w programie CDN OPT!MA, niezależną od posiadanych modułów, jest import danych (funkcja dostępne w menu Narzędzia).

Import może dotyczyć:

  • rejestrów VAT zapisanych w plikach w formacie *.dat (Clarion) lub plików tekstowych comma
  • danych z programów CDN Klasyka, (Firma++, Faktury, Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Płace)
  • danych z innych baz w programie CDN OPT!MA
  • danych z innych programów (m.in. Subiekt, WF-MAG, Symfonia) oraz z uniwersalnego arkusza Microsoft Excel.