Interfejs użytkownika

Program CDN OPT!MA charakteryzuje się nowoczesnym, czytelnym interfejsem Użytkownika. W programie zastosowano wiele elementów ułatwiających rozpoczęcie pracy zarówno na etapie wdrożenia jak również w codziennej działalności.

Jednym z takich elementów jest w pełni edytowalny przez Użytkownika "pasek skrótów" zawierający ikony najczęściej używanych list i okien dla każdego z modułów. Ponadto każdy Operator może skorzystać z zakładki "moje skróty", którą może zdefiniować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Przygotowanie własnego paska, pozwala na szybkie i wygodne wywołanie list i okien, z których Użytkownik najczęściej korzysta w czasie pracy.

Edycji może podlegać zarówno zawartość paska jak również wielkość ikon.

Użytkownicy CDN OPT!MA mają do dyspozycji nowoczesne Okno Informacji Bieżących, które znakomicie wspomaga organizację pracy przedsiębiorstwa. Integralność programu umożliwia pojawianie się w tym oknie skonsolidowanych informacji, pobranych ze wszystkich modułów, z których korzysta Operator.

Informacje prezentowane w oknie dostosowane są do potrzeb i uprawnień operatora, są to np.:

 • zadania przypisywane poszczególnym pracownikom firmy w module CRM
 • przypomnienia związane z wyliczeniem deklaracji podatkowych
 • informacje o wygasających umowach o pracę

Dzięki możliwości szybkiego poruszania się pomiędzy listami i oknami, dla wielu Użytkowników Okno Informacji Bieżących jest pierwszym elementem wyświetlanym po uruchomieniu programu.

W programie udostępnionych jest kilka metod obsługi sprzedaży. Okno Sprzedaży Dedykowanej jest unikalnym elementem w systemach tego typu, dostępnych na polskim rynku. Dzięki integracji programu CDN OPT!MA w tym oknie znajdują się informacje na temat Klienta pobierane z kilku modułów.

W Oknie Sprzedaży Dedykowanej znajdują się:

 • dane teleadresowe
 • informacje o przyznanym limicie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wpłaconych zaliczkach
 • dokumenty handlowe i magazynowe danego Klienta
 • analiza porównawcza sprzedaży za ostatnie 3 miesiące bieżącego i poprzedniego roku

Sprzedaż Dedykowana udostępnia wiele danych dotyczących wybranego Klienta, ponadto pozawala na bieżącą obsługę dostępnych list. Umożliwia generowanie nowych dokumentów handlowych, magazynowych i związanych z modułem CRM kontaktów oraz zadań, pozwala także na przekształcanie już istniejących dokumentów np. faktury pro-forma do faktury sprzedaży.

Kolejną metodą wystawiania dokumentów handlowych jest ekran Detal. Dzięki współpracy z czytnikami kodów kreskowych i ekranami dotykowymi oraz dużym, wygodnym przyciskom ułatwiającym wybór, wystawianie paragonów i faktur jest niezwykle intuicyjne i szybkie.

O wysokim standardzie programu świadczy również możliwość atrakcyjnej prezentacji Analiz. CDN OPT!MA zawiera kilkaset różnego rodzaju analiz, umieszczonych kontekstowo dla każdego modułu, prezentowanych na różne sposoby - jako wykresy kołowe, słupkowe i liniowe.

Nowoczesny interfejs CDN OPT!MA gwarantuje:

 • intuicyjną pracę z systemem
 • szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji
 • zwiększenie ergonomii pracy
 • znakomitą wizualizację danych
 • możliwość samodzielnego kreowania wyglądu programu