Moduł Analizy

Każda firma posiada zgromadzony bogaty zasób danych, których szybkie przetwarzanie i podejmowanie na ich podstawie decyzji jest kluczowym procesem działalności.

Każdego rodzaju firma może być wspierana przez moduł Analizy, który ze wszystkich pozostałych modułów CDN OPT!MA wyłuska i przełoży na zrozumiały język w postaci tabel zmiennych i dynamicznych wykresów (obrotowych, słupkowych i liniowych) zgromadzone dane. Moduł Analizy pozwoli szybko uzyskać informacje o całej gamie wskaźników finansowo-ekonomicznych i innych.

Moduł Analizy to przydatne narzędzie pracy nie tylko dla kadry zarządzającej. Z programu można uzyskać kilkaset różnego rodzaju analiz, prezentujących dane w dowolnych przekrojach zdefiniowanych przez użytkownika.

Wyniki analiz w postaci wykresów można zapisać do pliku w jednym ze standardowych formatów graficznych.

Analizy i raporty dostępne są nie tylko z poziomu modułu Analizy, ale również można je wywołać kontekstowo z poziomu poszczególnych list i formularzy CDN OPT!MA.

Korzystając z tego modułu można między innymi znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jakie towary sprzedajemy i komu? jak wygląda sprzedaż w poszczególnych kategoriach?
 • jak ma się sprzedaż w czasie w porównaniu ze sprzedażą w innych okresach? ile sprzedaliśmy w tym miesiącu, a ile rok temu?
 • jaki jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych?
 • jak wygląda nasz kalendarz płatności?
 • jak przedstawia się struktura wiekowa należności i zobowiązań?
 • kto jest naszym największym wierzycielem i dłużnikiem?
 • jaka jest ilość i wartość zasobów w czasie?
 • jak przedstawia się analiza dokumentów magazynowych (PZ/WZ, PW/RW oraz MM) ze względu na: towar, grupy, kontrahenta, kategorię
 • jakie są obroty i salda na kontach w układzie miesięcznym? jakie są obroty na kontach w poszczególnych kategoriach? jakie są obroty w dziennikach?
 • jakie są obroty na kontach kosztowych analizowane w dowolnych przekrojach?
 •  i wiele, wiele wiecej ...