Moduł Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem CDN OPT!MA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie CDN OPT!MA bez konieczności dodatkowego logowania.

CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe umożliwia:

  • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
  • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
  • wykonania operacji seryjnych jak np. wydruki deklaracji, kopie bezpieczeństwa,
  • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów
  • przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów
  • wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych CDN OPT!MA. 

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować w module mogą być pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. CDN OPT!MA w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.