Moduł CRM

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga wysokiej jakości obsługi klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia na temat otoczenia informacji.

Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Tak więc, w zależności od firmy, CRM może oznaczać bardzo różne zagadnienia:

  • rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
  • harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
  • rejestracja wywiadów (prostych ankiet marketingowych - klient, pytania i odpowiedzi, itd.),
  • ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
  • baza wiedzy - wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzające się pytania.

Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z klientami na kolejnych etapach sprzedaży.

Moduł CRM to również analiza czasu/kosztu kontaktów w rozbiciu na poszczególnych klientów przy założonej stawce godzinowej.

Program umożliwia kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem. Dzięki temu można łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz ich efekty.

W systemie można łatwo wiązać kontakty i zadania główne z zadaniami i kontaktami powiązanym dotyczące jednego wątku. Znacznym ułatwieniem jest wprowadzenie zadania głównego i powiązanych z nim zadań szczegółowych. Pozwala to na znacznie łatwiejsze filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków. Równocześnie każdy kontakt/ zadanie może mieć opiekuna. Dzięki temu można do każdego zadania przypisać osobę za nie odpowiedzialną. Umożliwia to realizację takiego schematu gdzie jedna osoba (np. kierownik działu) przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania.

Dodatkową funkcją jest terminarz, który umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania/edycji zadań. Terminarz może być wykorzystywany głównie przez szefa, który będzie miał możliwość szybkiego podglądu zarejestrowanych zadań, ich modyfikacji czy też dodania nowych. Ponadto w terminarzu jest możliwość ustawienia danego operatora, dla którego zostaną wyświetlone zarejestrowane przez niego zadania.

Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, które są stworzone głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają te same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. W tym celu jest możliwość tworzenia wzorców faktur oraz automatycznego generowania faktur na ich podstawie.