Moduł Handel

Moduł Handel oprócz pełnej funkcjonalności modułu Faktury pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Pracując na programie, Użytkownicy prowadzą i zarządzają gospodarką magazynową przy zastosowaniu rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN.

CDN OPT!MA zapewnia skuteczne prowadzenie wielu magazynów. Użytkownicy systemu, chcąc usprawnić obsługę magazynu, mogą wykorzystać funkcję automatycznego generowania dokumentów za pomocą jednego kliknięcia, np.:

 • faktury na podstawie Wydania Zewnętrznego (WZ)/Przyjęcia Zewnętrznego (PZ),
 • Przyjęcia Zewnętrznego na podstawie zamówienia u dostawcy lub faktury zakupu,
 • Wydania Zewnętrznego na podstawie rezerwacji odbiorcy lub faktury sprzedaży,
 • jednej faktury z kilku dokumentów magazynowych,
 • faktury sprzedaży na podstawie faktury Pro Forma.

Użytkownicy CDN OPT!MA dysponują dużą swobodą ustalania schematu obiegu dokumentów w firmie, dzięki możliwości ich przekształcania.

Program umożliwia ewidencjonowanie towarów prostych i złożonych (kompletacja). Kompletacja towarów złożonych odbywa się na podstawie określonych przez Użytkownika receptur.

Ponadto CDN Optima Handel to:

 • ewidencja dokumentów handlowych związanych zarówno z rezerwacjami i zamówieniami towarów jak również ze sprzedażą i zakupami
 • obsługa faktur zaliczkowych
 • ewidencja dokumentów magazynowych zewnętrznych (PZ, WZ), wewnętrznych (BO, PW, RW, MM, AI - arkusze inwentaryzacyjne) z możliwością zapisu do bufora
 • kompletacja i dekompletacja towarów
 • kontrola ilości na dokumentach rozchodowych
 • obsługa przesunięć międzymagazynowych zarówno w magazynach lokalnych jak również w oddziałach rozproszonych
 • obrót opakowaniami kaucjonowanymi z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie
 • szeroki system rabatowania
 • pełna informacja o stanach magazynowych (ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach, zamówieniach itp.)
 • rozbudowany system korygowania dokumentów
 • wielomagazynowość