Moduł Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji: Rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, umożliwia również podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe. CDN OPT!MA pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spis z natury, rozliczenie samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT-5L.

Moduł Księga Podatkowa to:

  • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów
  • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
  • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną deklarację PIT-5 lub PIT-5L
  • możliwość przygotowania zestawienia ułatwiającego przygotowanie deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L
  • współpraca z modułem Analiz
  • pełna integracja z pozostałymi modułami