Moduł Pulpit Menadżera

Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu można udostępniać, na zabezpieczonych hasłem stronach internetowych, informacje o najważniejszych zdarzeniach i procesach z punktu widzenia zarządzania firmą. Za pośrednictwem tego modułu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa będzie mógł w każdej chwili i z każdego miejsca na ziemi podejmować decyzje w oparciu o bieżące dane zgromadzone w Systemie CDN OPT!MA.

Za pośrednictwem modułu można:

  • Przeglądać podstawowe dane finansowe firmy, jak: podatki do zapłaty, deklaracje do złożenia, przychody i koszty firmy, rozliczenia, dane kadrowe itd.
  • Przeglądać dane słownikowe, jak kartoteki kontrahentów
  • Sprawdzać statystyki dotyczące ilości wprowadzonych dokumentów
  • Definiować wygląd pulpitu i uprawnienia do baz dla każdego użytkownika
  • Eksportować wybrane dane do arkuszy excelowych
  • Pobierać informacje o danych zapisane w dokumentach pdf

Pulpit Menadżera dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej początkowo w modelu usługowym, ale docelowo możliwość korzystania z tego interesującego narzędzia będą mieli również użytkownicy CDN OPT!MA w wersji stacjonarnej.