Informacje wspólne dla wszystkich modułów

Część informacji zapisanych w programie CDN OPT!MA jest wykorzystywana przez wszystkie działy firmy. Są to tzw. słowniki - dostępne zawsze niezależnie od wykorzystywanego modułu.

Lista wspólników, pracowników, kontrahentów

Lista wspólników obejmuje wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia informacji dochodowych: dane teleadresowe, udziały w innych firmach, odliczenia.

Lista pracowników zawiera kartoteki poszczególnych osób, w których ewidencjonuje się dane osobowe oraz wszystkie informacje kadrowo-płacowe.

Lista kontrahentów obejmuje wszystkich kontrahentów firmy - odbiorców, dostawców, partnerów oraz konkurencję. Oprócz danych adresowych i bankowych dla odbiorców ustalane są indywidualne warunki płatności.

Ewidencja urzędów i banków

Lista urzędów przechowuje informacje o urzędach skarbowych oraz urzędach ZUS, do których firma, jej właściciele i pracownicy mają obowiązek odprowadzać należne podatki i inne zobowiązania.

Lista banków jest pomocniczym słownikiem, w którym zbierane są informacje o bankach właściwych naszej firmie, firmom naszych kontrahentów i urzędów. Można ją uzupełniać na bieżąco lub skorzystać z automatu importującego dane o wszystkich działających w Polsce bankach z plików dostarczanych przez niektóre instytucje związane z bankowością (Krajowa Izba Rozliczeniowa, Bank Śląski lub z plików dostarczanych przez COMARCH). Warto wspomnieć, że w programie CDN OPT!MA obsługiwana jest zarówno standardowa numeracja rachunków bankowych jak i numeracja IBAN, która jest międzynarodowym standardem obowiązującym w krajach Unii Europejskiej.

Kategorie

Kategorie są w programie CDN OPT!MA bardzo istotnym elementem związanym z opisywaniem dokumentów, ich klasyfikacją oraz analizą. Służą do klasyfikowania dokumentów, jako słownik pomocniczy opisów zdarzeń gospodarczych oraz jako wzorce przy wprowadzaniu dokumentów.

Atrybuty

W programie CDN OPT!MA istnieje możliwość zdefiniowania atrybutów dla towaru, co umożliwia pamiętanie większej ilości parametrów związanych z towarem. Parametry takie to np. kolor towaru, numer seryjny, położenie w magazynie, waga, termin ważności, kod (numer katalogowy) u dostawcy itp. Wykorzystanie atrybutów na poszczególnych kartach zależy od potrzeb danego towaru. Dodatkowe atrybuty karty rozszerzają także możliwości analityczne programu.

Podobnie jak w przypadku towarów atrybuty mogą być kojarzone również z kontrahentem.