Moduł CRM

Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu CDN XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem, jest - w pełni zintegrowany z całym pakietem - moduł CRM (Customer Relationship Management). Rozwija on funkcjonalność systemu związaną z opieką i kontaktami z klientem, zarówno w zakresie działań przedsprzedażnych jak i potem w celu utrzymania profesjonalnej obsługi klienta.

Oprócz podstawowych funkcji jakimi są: ewidencja kontaktów wraz z tworzeniem i przypominanie o zadaniach do wykonania dla operatorów, główną funkcjonalnością modułu jest możliwość definiowania, obróbki i analiz wieloetapowych kampanii działań z klientem. Istnieje dzięki temu możliwość planowania i automatyzacji kontaktów związanych z poszczególnymi etapami takich działań wraz z automatyzacją generowania zadań i przypomnieniami o potrzebie ich wykonania. Na każdym etapie istnieje możliwość nie tylko definiowania zadań i akcji do wykonania, ale również określania wartości i prawdopodobieństwa sukcesu transakcji. Do każdej fazy kampanii można przypisać potencjalnego kontrahenta, który - w zależności od spełnienia definiowalnych wymaganych warunków - może być propagowany do kolejnego etapu.

Moduł CRM może również być wykorzystywany w obsłudze posprzedażnej klienta. Służby serwisowe mogą używać tego modułu, jako narzędzie wspomagające kontakty i generujące zadania związane z utrzymaniem i podnoszeniem poziomu satysfakcji klientów. Działania takie mogą być definiowane jako działania cykliczne z danym kontrahentem - powiązane z przypominaniem w odpowiednim czasie o ich wykonaniu.

W module CRM można tworzyć analizy w oparciu o definiowalne kody fiaska, które mogą określać, dlaczego działania z danym klientem nie zakończyły się sukcesem.

System pozwala na łączenie kampanii w łańcuchy - np. jeżeli dla danego klienta kampania się zakończyła to automatycznie może on trafiać do kolejnej.

Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami systemu, operator ma dostęp do wszystkich informacji związanych z historią współpracy z klientem. Z tego poziomu można sprawdzić aktualny stan płatności z kontrahentem, transakcje, rezerwacje, wysyłki, zamówienia czy zlecenia produkcyjne wygenerowane dla klienta.

Kampanie CRM dzięki swej elastyczności definiowania doskonale sprawdzają się również jako ścieżki postępowania z klientami uwzględniając różne konteksty np. kampanie serwisowe, windykacyjne, zarządzania projektem, zarządzania wizytami itp.).

Dzięki możliwości przywiązywania dokumentów kosztowych i przychodowych do kampanii lub kolejnych jej etapów istnieje możliwość bieżącego śledzenia efektywności całej kampanii jak również poszczególnych jej etapów.

Na każdym etapie kampanii CRM system umożliwia łatwe i szybkie generowanie mailing'ów do wybranych kontrahentów.