Moduł Import

CDN XL obsługuje pełny obieg dokumentów importowych, począwszy od zamówień importowych, poprzez faktury od dostawcy, przejście towaru przez skład celny, aż do wprowadzenia zasobów do magazynu i odpowiedniego zaksięgowania dokumentów wraz z rozliczeniem płatności. System umożliwia też przeprowadzenie procedury importu w sposób uproszczony, z pominięciem składu celnego.

Do dokumentów importowych należą: walutowe zamówienie do dostawcy, faktura importowa, SAD składu celnego, SAD oraz dokument przyjęcia zewnętrznego z importu.

Zamówienie importowe jest pierwszym, choć opcjonalnym dokumentem w obiegu dokumentów związanych z obsługą importu.

Faktura importowa z księgowego punktu widzenia jest źródłem zobowiązania wobec dostawcy, w związku, z czym jej zarejestrowanie powoduje pojawienie się odpowiednich, walutowych płatności. Zatwierdzona faktura importowa staje się źródłem dokumentu SAD.

Dokument SAD stanowi podstawowy element całego modułu obsługi importu. Na jego podstawie wyliczana jest wartość zobowiązania wobec Urzędu Celnego, a także wartość, jaką będzie miał towar po wprowadzeniu na magazyn. Jest też dokumentem VAT'owskim.

Dokument PZI (Przyjęcie Zewnętrzne Importowe) jest ostatnim dokumentem należącym do ścieżki obiegu dokumentów importowych. Jest generowany automatycznie z zatwierdzonego SAD'u, zaś jego zadaniem jest wprowadzenie towaru na magazyn.

CDN XL umożliwia również obsługę składów celnych, które są obiektami o strukturze zbliżonej do struktury magazynu. Jeśli towar ma być umieszczony w składzie celnym i dopiero z niego będzie odprawiany, eksportowany lub przyjmowany do magazynu, wówczas procedura importowa dodatkowo poszerzana jest o dokument, wprowadzający towar do składu celnego (SAD Składu Celnego - SSC).

Dokumenty importowe mogą uwzględniać dodatkowe koszty definiowalne przez użytkownika. Koszty te mogą być rozbite na wszystkie bądź wybrane pozycje dokumentu.

System pozwala na obsługę dodatkowych kategorii celnych wraz z informacją o kraju pochodzenia, dedykowanych stawkach cła i akcyzy wraz z kodem PCN.

Moduł Import pozwala m.in. na rozbijanie kosztów na dokumentach SAD według masy i objętości towarów, oraz uwzględnienie klasyfikacji Incoterms do dokumentów obrotu handlowego z kontrahentami zagranicznymi.

System pozwala na obsługę transakcji wewnątrzunijnych i tworzenie deklaracji INTRASTAT