Moduł CDN OPT!MA Offline

Współpracujący z CDN XL system CDN OPT!MA służy do prowadzenia sprzedaży i rozliczeń z kontrahentami. Przeznaczony do obsługi oddziałów, akwizytorów i przedstawicieli handlowych. Moduł ten w oparciu o odpowiednie zasoby importowane z systemu CDN XL, pozwala na prowadzenie pełnej działalności handlowej w trybie off-line. Informacje zarejestrowane przez operatora są synchronizowane z danymi w bazie centralnej systemu CDN XL.

Przeniesienie danych następuje zarówno z CDN OPT!MA do CDN XL (np. wystawione faktury, nowi kontrahenci), jak i w kierunku odwrotnym ( np. nowe towary, rozliczenia płatności). Dostępny jest również model automatycznej synchronizacji pozwalający na wymianę danych w dowolnie zdefiniowanych okresach czasu (np. co 5 min, 1h itd.), bez konieczności ingerencji operatora.

Pozwala to na pracę oddziału niezależnie od jakości łącza - jeśli jest połączenie z Centralą, to automatycznie następuje synchronizacja danych. W przypadku braku połączenia oddział nadal może aktywnie działać, zaś synchronizacja nastąpi po ponownym nawiązaniu połączenia. Taki tryb pracy zapewnia również odczyt na żądanie informacji o aktualnych stanach danego towaru w centrali i innych oddziałach firmy.

System posiada unikalny interfejs sprzedaży detalicznej umożliwiający m.in. wykorzystanie ekranów dotykowych.

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi.

Wymiana danych pomiędzy centralą a oddziałem jest różnicowa. Transmitowane są tylko te dane, które się zmieniły od czasu ostatniej synchronizacji