Moduł Serwis i Remonty

Dedykowany dla firm o rozbudowanych procesach serwisowych, gwarancyjnych a także prowadzących gospodarkę remontową. Moduł pozwala na rejestrowanie, obsługę i rozliczanie zleceń serwisowych lub remontowych z uwzględnieniem czynności serwisowych, materiałów koniecznych do realizacji zlecenia, kart pracy, kosztów dojazdów do miejsc serwisowych oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

ORGANIZACJA DANYCH

Karty usług mogą być definiowane w systemie jako pojedyncze indeksy lub też mogą składać się z szeregu elementów wg określanych norm serwisowych. Receptury te mogą zawierać zarówno wiele pojedynczych usług (robocizna), jak i całą gamę składników materiałowych (części, surowców, podzespołów) pobieranych z magazynu w trakcie realizacji zleceń.

Moduł pozwala także na ewidencję, powiązanych ze zdefiniowanymi kartami usług, czynności serwisowych, wykorzystywanych na Kartach Pracy w celu pełnego rozliczania zleceń. Dodatkowo można tu ustalić indywidualne cenniki takich czynności dla danego kontrahenta.

Struktura Moduł Serwisu i Remontów pozwala na ewidencję właścicieli dla urządzeń i obiektów remontowych (np. budynków, wydziałów itp.) wraz z ich rozbudowaną strukturą. W obrębie zarejestrowanego obiektu tworzone są grupy jego wyposażenia wraz ze szczegółowymi parametrami konkretnych elementów tegoż wyposażenia. Każde urządzenie podlegające procesom serwisowym może mieć zarejestrowaną pełną historię, wraz ze zmianami właścicieli i wszelkimi dokumentami towarzyszącymi takiemu urządzeniu. System pozwala również na rejestrowanie zewnętrznych elementów związanych np. z danym obiektem (zdjęcie lub plan dojazdu), wyposażeniem itp.

REJESTRACJA DOKUMENTÓW

Ewidencja zdarzeń serwisowych lub remontowych odbywa się za pomocą odpowiednich zleceń. Zlecenie remontowe pozwala dodatkowo na przyjęcie remontowanego urządzenie do magazynu remontowego w firmie oraz obsługę wymiany wraz z uwzględnieniem ew. gwarancji.

Obieg dokumentów obejmuje generowanie dokumentów RW, PW, PM, WM, MM związanych z obsługą danego zlecenia. Całość procesu wieńczyć może faktura sprzedaży uwzględniająca dodatkowo koszty dojazdów i surowców oraz części związanych z realizacją danego zlecenia. Skutkiem potwierdzenia każdego zlecenia są rezerwacje składników potrzebnych do jego realizacji, jak również możliwe jest wygenerowanie zamówienia na brakujące elementy. Do każdego zlecenia lub jego pozycji można wygenerować dowolną ilość kart pracy z informacjami o pracownikach, czasie pracy kosztach przejazdów oraz zrealizowanych czynnościach serwisowych.

Moduł pozwala także na planowanie technicznych przeglądów okresowych. Plany przeglądów technicznych powstają w oparciu o zarejestrowane wyposażenie, które wymaga przeglądu oraz pozwalają określić jakie w zadanym okresie powinny być wykonane zlecenia, których usługą będzie przegląd techniczny.

Zlecenia Serwisowe oprócz rozbudowy w stronę wykorzystania norm serwisowych, pozwalają również na obsługę procesów serwisu gwarancyjnego. Na zleceniach serwisowych powstaje możliwość generowania wymiany urządzeń, przyjęcia ich do magazynu gwarancyjnego jak też przekazania ich do gwaranta itp.