Moduł Sprzedaż

Moduł handlowy systemu CDN XL pozwala na pełną obsługę zakupów, sprzedaży krajowej, eksportowej i gospodarki magazynowej w firmie. Dzięki ścisłej integracji systemu mogą być tu również dostępne pewne funkcje pozostałych modułów. Umożliwia to na przykład przeprowadzenie przez uprawnionych operatorów na jednym stanowisku, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla kontrahenta, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury, a wszystko bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami.

System pracuje w oparciu o rzeczywiste ceny zakupu każdej partii towaru kontrolując minimalne ceny sprzedaży. Obsługuje rozbudowane struktury rabatowe i przeliczniki opakowań a także indywidualne cechy zasobów - partii towaru. System CDN XL oferuje szerokie możliwości tworzenia rozbudowanych upustów. Spójna macierz rabatowa łączy w sobie funkcjonalność promocji oraz klasycznych składników rabatów. Umożliwia to m.in. budowanie zaawansowanych struktur promocji, specjalnych cen, rabatów, zakresów i obszarów ich obowiązywania wraz z priorytetami czy sposobami łączenia promocji. W module dostępna jest pełna historia transakcji związanych z wybranym towarem lub kontrahentem, wraz z aktualnymi informacjami m.in. o należnościach i zobowiązaniach, aktywnych zamówieniach i rezerwacjach oraz możliwością generowania not odsetkowych i upomnień.

System magazynowy pozwala na definiowanie dowolnej ilości magazynów - w tym magazynów oddalonych i wewnętrznych (nie podlegających obrotowi handlowemu).

Moduł handlowy poza standardowymi funkcjami takimi jak wystawianie faktur, paragonów, dokumentów magazynowych, rezerwacji itp. zawiera całą gamę dodatkowych funkcji często powstałych w wyniku bliskiej współpracy z naszymi Klientami.

Łatwa Sprzedaż i Detal - oferują jednoznaczny i szybki w obsłudze interfejs wprowadzania nowych dokumentów handlowych często wykorzystywana w punktach sprzedaży detalicznej.

Położenie towarów w magazynie - każda dostawa towaru może posiadać unikalne miejsce jej położenia. Możliwa staje się optymalizacja kompletacji wydań magazynowych - "ścieżki przejścia magazyniera". Natomiast współpraca systemu z drukarkami etykiet, czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych automatyzuje obsługę inwentaryzacji oraz proces sprzedaży i wydawania towarów.

Kody obce w CDN XL pozwalają na przeszukiwanie kartoteki magazynowej i wydruki dokumentów uwzględniając dodatkowe kody towarów stosowane przez dostawców lub odbiorców.

Automatyczne korekty - unikalna funkcja automatyzująca proces zwrotu towarów przez kontrahenta wykorzystywana często przy obsłudze opakowań zwrotnych lub współpracy ze specyficznymi odbiorcami jak np. hipermarkety.

Definiowalne Listy atrybutów - pozwalają na zdefiniowanie dodatkowych parametrów dla klienta, towaru, dokumentów i ich poszczególnych pozycji. Pozwala to na mocne dopasowanie systemu do potrzeb klienta.

Rozbudowana funkcjonalność Wysyłek pozwala na optymalizację procesów przygotowania wydania towarów oraz dokumentów spedycyjnych.

Kaucje - rozbudowana funkcjonalność obsługi obrotu opakowaniami zwrotnymi zapewnia kontrolę i automatyzację procesu obsługi kaucji.