Rozszerzenia funkcjonalne

System CDN XL oferuje szereg użytecznych rozszerzeń jako uzupełnienie funkcjonalności istniejących modułów.

Intranetowe Karty Pracy to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty i wygodny sposób rejestrować zdalnie czas pracy pracowników przez osoby do tego upoważnione. Wprowadzana w ten sposób jeden raz informacja o przepracowanym czasie jest automatycznie zapisywana w bazie modułu Płace i Kadry XL, następnie wykorzystywana przy naliczaniu wynagrodzeń. Intranetowe Karty Pracy stanowią narzędzie do bezpośredniego opisu analitycznego czasu pracy poszczególnych pracowników. Przeznaczone są dla przedsiębiorstw stosujących opis analityczny czasu pracy w obrębie dwóch wymiarów analitycznych. Alternatywę dla tego modułu stanowi Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń przeznaczony dla firm, które korzystają ze złożonego opisu analitycznego - wymagających procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Aplikację można uruchomić z dowolnego komputera w lokalnej sieci.

Moduł Rejestracji Czasu Pracy służy do wyświetlania, korygowania i zatwierdzania danych odczytanych z czytnika RCP w oparciu o strukturę podległościową firmy. Rejestrator zapamiętuje momenty wejść i wyjść pracownika oraz w trybie ciągłym wskazuje pracownikowi bądź jego przełożonemu pozostały do przepracowania czas w danym dniu poprzez porównywanie do przypisanej każdemu pracownikowi normy czasu pracy. Wgląd do danych zapisanych z czytnika w systemie ma sam pracownik jak i inne osoby, którym taka rolę przypisano. Zatwierdzać oraz modyfikować zarejestrowany czas pracy może jedynie osoba posiadająca do tego uprawnienia, np. kierownik. Moduł umożliwia ewidencjonowanie różnej normy pracy dla różnych osób (centrów), oraz jej zmian historycznych. Przechowuje również bezpiecznie dane o wszystkich dokonanych korektach (kto, kiedy i jaki element modyfikował).

Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń to aplikacja intranetowa umożliwiająca bezpośredni dostęp wielu użytkowników do podzielnika kosztów wynagrodzeń systemu CDN XL. Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń jest tworzony oraz zatwierdzany w oparciu o hierarchię struktury podległościowej firmy. Dostęp do aplikacji, czyli do opisu analitycznego pracownika, zatwierdzania i potwierdzania podzielnika jest uzależniony od miejsca operatora w strukturze zdefiniowanej w systemie CDN XL oraz od tego czy jest on kierownikiem danego centrum. Kierownik ma możliwość wypełniania i zatwierdzania podzielnika dla siebie i pracowników podległego mu centrum poprzez sieć Intranetową. Pracownik, który nie jest oznaczony jako kierownik, ma dostęp tylko do swojego podzielnika. Może go uzupełnić poprzez określenie liczby dni przepracowanych w danym centrum oraz wskazanie poszczególnych wymiarów opisu analitycznego. Posiada też możliwość jego zatwierdzenia. Aplikacja stanowi skuteczne narzędzie zbierania danych dla kierownika o czasie poświęcanym przez pracowników na poszczególne zadania, jak również jest wykorzystywana w controllingu w celu określenia kosztu i ustalenia czasu przypadającego na dany projekt.

Intranetowy Moduł Nieobecności pozwala na planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności pracowników w zadanych okresach czasu.

Współpraca z systemem ECOD realizowana jest poprzez funkcje EDI funkcjonalność obsługi współpracy z dostawcami lub odbiorcami z wykorzystaniem formatu XML według szablonów najpopularniejszego standardu ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Funkcje te pozwalają na zapis i odczyt danych w odpowiednim formacie, oferowane są w wersji serwerowej i dzielą się na trzy części:

  • Mechanizm wymiany danych CDN XL/ECOD (element wymagany)
  • Obszar współpracy z dostawcami (element opcjonalny)
  • Obszar współpracy z odbiorcami (element opcjonalny)

CDN XL AGENT to aplikacja dla komputerów typu Pocket PC, pozwala na zbieranie zamówień oraz prowadzenie sprzedaży przez mobilnych przedstawicieli handlowych. Umożliwia również prowadzenie działań promocyjno-marketingowych oraz szeroką analizę i raportowanie zdobytych informacji. Aplikacja posiada dodatkowy moduł Analizy - możliwość rozszerzonych analiz i tworzenia raportów. Program dostępny jest w dwóch wersjach w zależności od potrzeb klienta: zamówienia oraz zamówienia + sprzedaż.